Pembukaan Permohonan Projek
Inisiatif PPRN 2.0 bagi Fasa 2 Tahun 2022

 
Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui
Seksyen Penyelidikan dan Public-Private Research Network (PPRN), Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
akan membuka permohonan projek di bawah inisiatif PPRN 2.0 bagi Fasa 2 tahun 2022
bermula 18 April 2022 sehingga 18 Mei 2022

Maklumat Lanjut

PUBLIC-PRIVATE
RESEARCH NETWORK (PPRN)

"Sharing Knowledge, Innovative Solutions"

 
PPRN ialah inisiatif inovatif Kementerian Pengajian Tinggi
bagi menggalakkan program inovasi yang berasaskan permintaan dalam
memacu peningkatan produktiviti serta mengukuhkan pembangunan ekonomi Malaysia.

Memperkasa hubungan jaringan awam swasta melalui penyelidikan inovasi daripada IPT dan RI kepada industri

 


Meningkatkan produktiviti melalui inovasi atau teknologi yang bersesuaian

 

Menggalakkan penyertaan ahli akademik dan bukan akademik untuk melaksanakan penyelidikan berasaskan permintaan industri

 

"Sharing Knowledge Innovating Solutions"

PPRN menawarkan geran pemadanan sehingga RM350,000 untuk projek inovasi berpacukan permintaan dengan komitmen syarikat adalah berdasarkan saiz syarikat. Inisiatif ini berupaya menambahbaik atau menambah nilai produk pelbagai industri terutama yang berasas teknologi atau ke arah pensijilan.

Sehubungan itu, inisiatif ini secara langsung turut berupaya menambahbaik proses pengeluaran produk, komponen sumber, gudang, logistik, kaedah penghantaran atau perkhidmatan selaras dengan perkembangan teknologi.
0
Bilangan Projek
0
Projek Tamat Dengan Jaya
0
Sektor

 Dasar Portal  |  Pautan Agensi  |  Arkib  |  Suapan RSS 

PORTAL RASMI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI © 2022 HAK CIPTA TERPELIHARA
KEMASKINI TERAKHIR : 20 FEBRUARI 2022